Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okkült Meme Kanseri Vakası Karşı Memede İkinci Primer

2.Ulusal Meme Kanseri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 06 February 2022, pp.76-77 Sustainable Development

Spontan Tümör Lizis Sendromu: Olgu Sunumu

23.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 10 October 2021, pp.189

Meme Kanserinde Nadir Görülen Mide Metastazı Olgu Sunumu

Biyobelirteçler ve Onkolojik Tedaviler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 March 2021, pp.18-19 Sustainable Development

Nivolumab Tedavisi Altında Progresyon Sonrası Everolimus Yanıtlı Renal Hücreli Karsinom:Olgu Sunumu

4.Ulusal İmmunoterapi ve Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2020, pp.30-31

Sefalosporinlere Erken Reaksiyon Gerçek Yaşam Verisi

XXIV.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.5-6

Case series with single NSAID induced acute reactions

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Antalya, Turkey, 17 - 21 June 2017

Books & Book Chapters

Chemotherapy in Oral Cavity Cancers

in: Oral Cavity Cancers, Prof.Dr.Mehmet İmamoğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.82-86, 2021 Sustainable Development

Malign Melanomda Moleküler Hedefli Tedaviler

in: Onkolojide Moleküler Hedefli Tedaviler, Ali Murat Sedef, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.271-275, 2020

Metastatik Driver Mutasyonu Olmayan Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

in: Toraks Tümörleri, Ahmet Taner Sümbül,Ali Murat Sedef,Yurday Özdemir, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.181-190, 2019