Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sefalosporinlere Erken Reaksiyon Gerçek Yaşam Verisi

XXIV.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017, ss.5-6

Case series with single NSAID induced acute reactions

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Malign Melanomda Moleküler Hedefli Tedaviler

Onkolojide Moleküler Hedefli Tedaviler, Ali Murat Sedef, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.271-275, 2020

Metastatik Driver Mutasyonu Olmayan Hastalıkta Sistemik Kemoterapi

Toraks Tümörleri, Ahmet Taner Sümbül,Ali Murat Sedef,Yurday Özdemir, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.181-190, 2019