Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2017 Kastamonu Üni. Orman Fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Nisan 2017 Kasamonu Uni. Orman Fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi