Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Damage Localization in Laminated Composite Beams with Multiple Edge Cracks Based on Vibration Measurements

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shear-deformable finite element for free vibrations of laminated composite beams with arbitrary lay-up

STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, cilt.33, ss.473-487, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hareketli yük etkisindeki çatlaklı elastik kirişlerde gerilme şiddeti faktörleri

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, ss.1309-1319, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Free Vibration of Cracked Cantilever Beams: Analytical and Experimental Modelling

Fırat University Turkish Journal of Science & Technology, cilt.13, ss.1-7, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HASARLI KONİK KİRİŞLERİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZLERİ İÇİN BİR SONLU ELEMAN MODELİ

TUMTMK 21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Niğde, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2019, ss.887-897

Free vibrations of laminated composite beams with arbitrary lay-up using finite element method

International Civil Engineering & Architecture Conference (ICEARC 2019), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.976-989

Localization of Open Transverse Cracks in Laminated Composite Beams Based on Modal Data

International Congress on Engineering and Architecture, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, ss.70-91

Finite Element Model for Free Vibration Analysis of Tapered Elastic Beams with Multiple Cracks

International Congress on Engineering and Architecture, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, ss.59-69

A Finite Element for Free Vibration Analysis of Tapered Beams

International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.286-292

Natural Frequency Analysis of Laminated Composite Beams with Multiple Open Transverse Cracks

International Conference on Innovative Engineering Applications, Sivas, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.327-334

Damage detection of a multiple cracked cantilever beam

8th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017, ss.75-82

A FINITE ELEMENT MODEL FOR ANISOTROPIC LAMINATED COMPOSITE BEAMS

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, ss.368

DAMAGE LOCALIZATION IN STEEL CANTILEVER BEAMS WITH MULTIPLE CRACKS USING MODAL CHARACTERISTICS

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 16 Haziran 2017, ss.370

Free vibration of cracked cantilever beams: Analytical and experimental modelling

International Conference on Advances and Innovations in Engineering, Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.695-700

Atasu Barajı (Trabzon) İçme Suyu Kalitesinin İncelenmesi

Çankırı Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, cilt.0, no.0