Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2010 - Devam Ediyor TMMOB Şehir Plancıları Odası

    Üye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

  • 2017 - Devam Ediyor Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

    http://www.ktu.edu.tr/cevreuam

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Turkey