Araştırma Alanları

  • Tıp

  • Sağlık Bilimleri

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Beslenme ve Dietetik

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyokimya

  • Biyokimyasal Toksikoloji

  • Moleküler Biyokimya

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Kanser Moleküler Biyolojisi