Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kullanıcı Gereksinmeleri Özelinde Geleneksel Konutların Mekânsal Okumaları

INTERNATİONAL JOURNAL OF MARDİN STUDIES, vol.2, no.1, pp.84-103, 2021 (International Refereed University Journal)

İÇ MİMARLIK PROJE DERSİ SÜRECİNDE DİJİTAL ÖYKÜNÜN KULLANILMASI THE USE OF DIGITAL STORY IN INTERIOR ARCHITECTURE PROJECT COURSE

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, vol.11, no.59, pp.528-535, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erişilebilirik Kavramıyla Sirkülasyon: Trabzon Forum Avm Örneği

Online Journal of Art and Design, vol.6, no.2, pp.33-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODERNİZMLE BİRLİKTE BAUHAUS AKIMI VE TREND OLAN MOBİLYALAR

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.957-969, 2017 (International Refereed University Journal)

Informal Activities in Design Education: Example of Karadeniz Technical University

Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, vol.1, no.2, pp.63-71, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GELENEKSEL TÜRK KONUTLARININ İÇ MEKAN BİÇİMLENMESİNDEKİ YEREL KİMLİK OKUMALARI

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2018, pp.119-127

Innovatıve Aproaches To The Socıal Lıfe Space ‘The Sofa’ Of Tradıtıonal Housıng: Islamkoy Case

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.3, pp.679-684

Spatial Use Potential of the Traditional İslamköy Houses in terms of Cultural Tourism

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BUSINESS AND ECONOMICS with a Mini Symposium on Sustainable Aviation Management, 5 - 08 September 2018, pp.195-205

City Museums With Regrards to Urban Identity: The Case of Trabzon City Museum

2nd International Urban Environment and Health Congress, 16 - 20 April 2018

Sustainable Cultural Tourism in the Historical Cities of the Future: Isparta-Islamkoy Case Study

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.888-898

Kent Kimliği Açısından Kent Müzeleri: Trabzon Kent Müzesi Örneği

2. ULUSLARARASI ŞEHİR SAĞLIK ÇEVRE KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.810-811

Geleceğin Tarihi Kentlerinde Sürdürülebilir Kültür Turizmi: Isparta- İslamköy Örneği

2. ULUSLARARASI ŞEHİR SAĞLIK ÇEVRE KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.711

General Overview of Unit Module Concept In Traditional Houses: İslamköy, Isparta

V. International Architectural Design Conference Archdesign ’xx18, 14 - 15 April 2018, pp.191-202

General Overview Of Unit Module Concept In Traditional Houses: Islamköy, Isparta

V. International Architectural Design Conference Archdesign '18, Dubrovnik, Croatia, 13 - 14 April 2018, pp.191-202

General Overview of Unit Module Concept In Traditional Houses: Islamköy, Isparta

V. International Architectural Design Conference Archdesign '18, Dubrovnik, Croatia, 13 - 14 April 2018, pp.191-202

MODERNİZMLE BİRLİKTE BAUHAUS AKIMI VE TREND OLAN MOBİLYALAR

4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, Düzce, Turkey, 22 - 25 October 2017, pp.957-969

Informal Activities In Design Education: Example of Karadeniz Technical University Faculty of Architecture

International Environmental Sciences & Educational Studies, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2017, pp.23

SUSTAINABLE DEVELOPMENT CREATED BY KONYA/SILLE HAGIA ELENI CHURCH IN THE SCOPE OF TOURISM POTENTIAL

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, Cluj, Romania, 23 - 27 April 2017, vol.18, pp.1038-1049

Understanding the stone and it's Sensemaking with Symbol

IV. International Stone Congress, İzmir, Turkey, 20 - 25 March 2017, pp.69-70

Books & Book Chapters

SUSTAINABLE DESIGNS IN BIOMIMETRY

in: Theory and Research in Architecture, Planning and Design II, Doç. Dr. Sibel Demirarslan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.277-290, 2020

İSLAMKÖY GELENEKSEL KONUTLARI KİMLİK KARTLARININ OLUŞTURULMASI

in: KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI & TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY'ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Prof. Dr. Atilla GÜL, Editor, ASTANA YAYINLARI, Ankara, pp.311-346, 2020

İslamköy Geleneksel Konutlarının Yeniden İşlevlendirilmesinde İç Mekan Tasarım Önerileri

in: Kültürel Miras Değeri, Yerel Kimliği ve Köy Planlaması&Tasarımı Açısından İslamköy’ün Mevcut Durumu ve Geleceği, PROF.DR.ATİLA GÜL, Editor, Astana Yayınları, Ankara, pp.347-376, 2020

Konya/Sille Hükümet Caddesi Mevcut Kent Bileşen ve Öğelerinin Tespiti

in: Kent Mobilyası İle Anlatılan Tarih Konya/Sille, Şebnem ERTAŞ, Editor, Detay Yayıncılık, Trabzon, pp.31-57, 2017