Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Perinatal Outcome of Fetal Echogenic Bowel: A Single-Center Retrospective Cohort Study

GORM Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, vol.1, no.1, pp.1, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kornual Ektopik Gebelikte Methotrexate Tedavisi; Olgu Sunumu

turkish journal of reproductive medicine and surgery, vol.2, no.2, pp.78-80, 2018 (Other Refereed National Journals)

PRENATAL DIAGNOSIS OF SPORADİC PHOCOMELIA ASSOCIATED WITH DIAPHRAGMATIC HERNIA: A CASE REPORT

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery, vol.2, no.3, pp.117-119, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Evaluation of Selective Fetoreduction in a Case of Multiple Pregnancy

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, vol.2, no.1, pp.26-29, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Cesarean Scar Pregnancy

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.26, no.1, pp.37-39, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Methotrexate Treatment in Cornual Ectopic Pregnancy A Case Report

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, vol.2, no.2, pp.78-80, 2018 (Other Refereed National Journals)

Conjoined Twins: A Case Report of Thoraco-Omphalopagus Diagnosed at 13thWeeks of Gestation

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.25, no.4, pp.159-162, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Cesarean Scar Pregnancy: Case Report

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, vol.1, pp.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

YAPIŞIK İKİZLER: 13. GEBELİK HAFTASINDA TANISI KONULAN TORAKO-OMFALOFAGUS OLGUSU

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK DERGİSİ, vol.1, pp.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anensefalinin Eşlik Ettiği Amelia : Olgu Sunumu

17.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.34-35

Peripartum Kardiyomiyopati Tanılı Olguların Değerlendirilmesi

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 11. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.11

Prenatal dönemde tanı alan kifoskloyozun eşlik ettiği ekzensefali olgusu

Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.331-334

Wilson's disease and pregnancy: A case report

22nd International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy, Antwerp, Belgium, 8 - 11 July 2018, pp.177-178

Wernicke's encephalopathy in hyperemesis gravidarum: A case report

22nd International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy, Antwerp, Belgium, 8 - 11 July 2018, pp.187-188

BERNARD-SOULİER SENDROMU VE GEBELİK: OLGU SUNUMU

16. ulusal jinekoloji ve obstetri kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.371

SEÇİLMİŞ OLGUDA BAŞARILI LAPAROSKOPİK SERKLAJ UYGULAMASI

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, 17 - 21 May 2017

Bikornuat Uterus’ta Gelişen Kornual Ektopik Gebelik ve Metotreksat ile Tedavisi

İstanbul Üniversitesi 6.Kadın Doğum Günleri, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2016, pp.9-14

İmperfore Hymen; Nadir Bir Akut Üriner Retansiyon Sebebi: Olgu Sunumu

7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2016

Tekrarlayan over torsiyonu yaklaşım: Olgu sunumu

7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2016

13. hf'da tanısı konulan Torako-omfalofagus olgusu

14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.483-485