Education Information

Education Information

  • 2009 - 2013 Doctorate

    Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

  • 2006 - 2009 Postgraduate

    Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, Turkey

  • 2001 - 2005 Undergraduate

    Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C2 Mastery English