Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Calculation of the freight revenues in Turkey-focused maritime transportation

MARITIME POLICY & MANAGEMENT, cilt.44, ss.815-824, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The analysis of life safety and economic loss in marine accidents occurring in the Turkish Straits

MARITIME POLICY & MANAGEMENT, cilt.43, ss.356-370, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The analysis of ship accident occurred in Turkish search and rescue area by using decision tree

MARITIME POLICY & MANAGEMENT, cilt.42, ss.377-388, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hedging against bunker price fluctuations by using derivative products

International Journal of e-Navigation and Maritime Economy, ss.11-19, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

The impact of distance and narrow waterway on voyage cost: Cost formulation and an implementation on dry bulk carrier

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, cilt.4, ss.49-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzensiz Hat Denizyolu Taşımacılığının Piyasa Yapısı ve Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, ss.153-170, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denizyolu Taşımacılığında Finansal Riskler ve Riskten Korunma

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.172-201, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KARADENİZ LİMANLARINDA RO-RO TAŞIMACILIĞI VE GELİŞİMİ

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.71-82, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Sports Habits on Accidents Aboard Ships: A Case Study on Turkish Maritime Officers and Cadets

JOURNAL OF SPORT AND HEALTH, cilt.6, ss.9-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gemi Büyüklüğü ve Yaşının İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Dökme Yük Gemileri Üzerine Bir Uygulama

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, cilt.2, ss.111-118, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Yapı Analizi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.3, ss.367-382, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Gemi İnşa Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi: Özellikli Muhasebe İşlemleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.59-80, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Economic And Cost Analysis of Ro-Ro Shıps Used LNG as Propulsion Fuel

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.259-267

Calculating the Unit Voyage Cost in Maritime Transportation: An Implementation Study

International Social Science, Humanity and Education Research Congress, Bali, Endonezya, 21 Temmuz - 22 Eylül 2016, ss.24-28

Doğu Karadeniz Limanların Karayolu Ağına Uyguladığı Trafik Baskısı

II. ULUSAL LİMAN KONGRESİ “Sürdürülebilirlik ve İnovasyon”, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015, ss.1-15

Latterly Marine Fuel Problem, "Cat Fines"

Innovative Challenges of Maritime Industry, Batum, Gürcistan, 23 - 24 Ekim 2015, cilt.1, ss.107-118

A Comparison of Maritime English Teaching Methods for the Safety of Marine Transport: An Experimental Case Study

The 5th Annual ILAC International Conference “Moving towards an Integration of Language and Culture”, Bangkong, Tayland, 2 - 03 Temmuz 2015, ss.347-358

Karadeniz Limanlarında RoRo Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi

Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu VII: KAradeniz Limanları, Ordu, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2015, ss.1-2

Effects of the Sport Habits on Accidents Onboard a Ship: A Case Study on Turkish Maritime Cadets

Fifth International Conference on Sport and Society, Rio De Jenerio, Brezilya, 16 - 17 Temmuz 2014, ss.1

Analysis of Some of the Amendments in the Draft Turkish Trade Law that Outlines The Status of a Ship in the Maritime Trade Law

The First Global Conference on Innovation in Maritime Transportation, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2010, cilt.1, ss.185-189

Karadeniz’deki Tanker Trafiğinin Belirlenerek Tahmini Kaza alanlarının Tespiti

Türkiye’nin Kıyı ve deniz alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan 2010 - 01 Mayıs 2011, ss.1041-1048

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kıyı Tesislerinde Uygulanması

Türkiye’nin Kıyı ve deniz alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan 2010 - 01 Mayıs 2011, ss.151-158

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Karadeniz Limanlarında Uygulanması

Kıyı Alanları Konferansı, Trabzon, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2010, cilt.1, ss.151-158

Karadeniz’deki Tanker Trafiğinin Belirlenerek Tahmini Kaza Alanlarının Tespiti

Kıyı Alanları Konferansı, Trabzon, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2010, cilt.3, ss.1401-1408

Kitap & Kitap Bölümleri

DENİZYOLU TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen, Y., Editör, Umuttepe Yayınları, İstanbul, ss.1-186, 2015