Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Calculation of the freight revenues in Turkey-focused maritime transportation

MARITIME POLICY & MANAGEMENT, vol.44, no.7, pp.815-824, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The analysis of life safety and economic loss in marine accidents occurring in the Turkish Straits

MARITIME POLICY & MANAGEMENT, vol.43, no.3, pp.356-370, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The analysis of ship accident occurred in Turkish search and rescue area by using decision tree

MARITIME POLICY & MANAGEMENT, vol.42, no.4, pp.377-388, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

18-BALIKÇI BARINAKLARININ DENİZ TURİZMİ İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ: TRABZON ÖRNEĞİ

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.10, pp.291-302, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Hedging against bunker price fluctuations by using derivative products

International Journal of e-Navigation and Maritime Economy, no.8, pp.11-19, 2017 (Journal Indexed in ESCI)

The impact of distance and narrow waterway on voyage cost: Cost formulation and an implementation on dry bulk carrier

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, vol.4, no.1, pp.49-59, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Düzensiz Hat Denizyolu Taşımacılığının Piyasa Yapısı ve Değerlendirilmesi

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.16, pp.153-170, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Distance and Narrow Waterway on Voyage Cost: Cost Formulation and Implementation on a Dry Bulk Carrier

Journal of ETA Maritime Science, vol.4, no.1, pp.49-59, 2016 (Other Refereed National Journals)

Denizyolu Taşımacılığında Finansal Riskler ve Riskten Korunma

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.172-201, 2015 (International Refereed University Journal)

KARADENİZ LİMANLARINDA RO-RO TAŞIMACILIĞI VE GELİŞİMİ

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.12, pp.71-82, 2015 (International Refereed University Journal)

TÜRKİYE ODAKLI DENİZYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAVLUN GELİRLERİNİN HESAPLANMASI: AZOV-KARADENİZ HAVZASI UYGULAMASI

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.12, pp.351-363, 2015 (National Refreed University Journal)

Karadeniz Limanlarında Ro Ro Taşımacılığı ve Gelişimi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.12, pp.71-82, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Odaklı Denizyolu Taşımacılık Faaliyetlerine ilişkin Navlun Gelirlerinin Hesaplanması Azov Karadeniz Havzası Uygulaması

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.12, pp.351-363, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effects of Sports Habits on Accidents Aboard Ships: A Case Study on Turkish Maritime Officers and Cadets

JOURNAL OF SPORT AND HEALTH, vol.6, no.2, pp.9-15, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gemi Büyüklüğü ve Yaşının İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Dökme Yük Gemileri Üzerine Bir Uygulama

JOURNAL OF ETA MARİTİME SCİENCE, vol.2, no.2, pp.111-118, 2014 (Other Refereed National Journals)

Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Yapı Analizi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.16, pp.367-382, 2012 (International Refereed University Journal)

Türk Gemi İnşa Sanayi İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi: Özellikli Muhasebe İşlemleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.59-80, 2011 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LİMAN ELLEÇLEME HIZININ ARTIRILMASI İÇİN GENETİK ALGORİTMA TABANLI YENİ BİR YAKLAŞIM

IV. ULUSAL LİMAN KONGRESİ “KÜRESEL EĞİLİMLER-YEREL STRATEJİLER”, İzmir, Turkey, 7 - 08 November 2019, pp.3-9

Marine Traffic and Accident Analyses in the Black Sea

INTERNATIONAL MARITIME SECURITY SYMPOSIUM “Maritime Security in the Black Sea”, İstanbul, Turkey, 27 - 28 June 2019, pp.82-86

Producing Electricity Power from Ship Exhaust Gases: A Cost Analysis Application on a Ro-Ro Cargo Ship

III. Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, İzmir, Turkey, 18 - 19 April 2019, pp.4-23

The Economic And Cost Analysis of Ro-Ro Shıps Used LNG as Propulsion Fuel

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, pp.259-267

Calculating the Unit Voyage Cost in Maritime Transportation: An Implementation Study

International Social Science, Humanity and Education Research Congress, Bali, Indonesia, 21 July - 22 September 2016, pp.24-28

Doğu Karadeniz Limanların Karayolu Ağına Uyguladığı Trafik Baskısı

II. ULUSAL LİMAN KONGRESİ “Sürdürülebilirlik ve İnovasyon”, İzmir, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.1-15

Latterly Marine Fuel Problem, "Cat Fines"

Innovative Challenges of Maritime Industry, Batum, Georgia, 23 - 24 October 2015, vol.1, pp.107-118

A Comparison of Maritime English Teaching Methods for the Safety of Marine Transport: An Experimental Case Study

The 5th Annual ILAC International Conference “Moving towards an Integration of Language and Culture”, Bangkong, Thailand, 2 - 03 July 2015, pp.347-358

Karadeniz Limanlarında RoRo Taşımacılığının Tarihsel Gelişimi

Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu VII: KAradeniz Limanları, Ordu, Turkey, 29 April - 01 May 2015, pp.1-2

Effects of the Sport Habits on Accidents Onboard a Ship: A Case Study on Turkish Maritime Cadets

Fifth International Conference on Sport and Society, Rio De Jenerio, Brazil, 16 - 17 July 2014, pp.1

Analysis of Some of the Amendments in the Draft Turkish Trade Law that Outlines The Status of a Ship in the Maritime Trade Law

The First Global Conference on Innovation in Maritime Transportation, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2010, vol.1, pp.185-189

Karadeniz’deki Tanker Trafiğinin Belirlenerek Tahmini Kaza alanlarının Tespiti

Türkiye’nin Kıyı ve deniz alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 27 April 2010 - 01 May 2011, pp.1041-1048

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Kıyı Tesislerinde Uygulanması

Türkiye’nin Kıyı ve deniz alanları VIII. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 27 April 2010 - 01 May 2011, pp.151-158

Karadeniz’deki Tanker Trafiğinin Belirlenerek Tahmini Kaza Alanlarının Tespiti

Kıyı Alanları Konferansı, Trabzon, Turkey, 12 - 14 April 2010, vol.3, pp.1401-1408

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Karadeniz Limanlarında Uygulanması

Kıyı Alanları Konferansı, Trabzon, Turkey, 12 - 15 April 2010, vol.1, pp.151-158

Books & Book Chapters

DENİZYOLU TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

in: TAŞIMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ, Sürmen, Y., Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.1-186, 2015

Denizyolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: Taşıma İşletmeleri Muhasebesi, Sürmen, Yusuf, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.1-186, 2015

Denizyolu Taşıma İşletmeleri Muhasebesi

in: Taşıma İşletmeleri Muhasebesi, Sürmen, Yusuf, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.1-186, 2015

Deniz Sigortacılığı

Celepler Matbaacılık, 2009