Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of dabigatran etexilate on fracture healing in rats

INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS, cilt.49, ss.357-360, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Neglected ipsilateral simultaneous ruptures of patellar and quadriceps tendon

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.26, ss.49-51, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary aneurysmal bone cyst of the distal tibial epiphysis: a case report

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.23, ss.266-269, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Biomechanical examination of patellar tendon ruptures repaired with a tendon graft: an experimental study

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.25, ss.47-51, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of leptin on fracture healing in rat tibia

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, ss.102-107, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The long-term results of brace treatment in Perthes disease

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, ss.25-29, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison between conservative and surgical treatment in Perthes disease

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.132, ss.87-92, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of capitellar osteochondritis dissecans with a tendon graft: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, ss.55-57, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of human amniotic fluid on posterolateral spinal fusion: an experimental preliminary study

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.22, ss.166-171, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radiological evaluation of combined valgus extension osteotomy and tectoplasty for the treatment of Herring group C Perthes patients

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.22, ss.64-68, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of Hirudoid on random skin-flap survival in rats

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.63, ss.1047-1051, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Untitled Reply

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.43, ss.288-290, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effects of Human Amniotic Fluid on Fracture Healing in Rat Tibia

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, cilt.152, ss.281-287, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intraarticular fibroma of the tendon sheath arising from the infrapatellar fat pad in the knee joint

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.129, ss.291-294, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ischemia-Modified Albumin and Flap Viability

EUROPEAN SURGICAL RESEARCH, cilt.42, ss.87-90, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Munchausen's syndrome: A rare self-mutilation syndrome

DERMATOLOGIC SURGERY, cilt.34, ss.1288-1291, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Munchausen's syndrome: a rare self-mutilation syndrome.

DERMATOLOGIC SURGERY, cilt.34, ss.1288-1291, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Synovial chondromatosis of the subtalar joint - A case report and review of the literature

JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION, cilt.98, ss.318-321, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bilateral non-traumatic acetabular and femoral neck fractures due to pregnancy-associated osteoporosis

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.128, ss.313-316, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of tibiofemoral angle changes on the results of dome osteotomy

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.42, ss.75-79, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Necrotizing fasciitis with ruminococcus

JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, cilt.57, ss.246-248, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Anterior cruciate ligament reconstruction with the peroneus longus tendon

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.42, ss.38-43, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is adolescent osteomalacia an etiological factor in sympathetic dystrophy?

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.21, ss.67-70, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Osteoid osteoma with a multicentric nidus: a case report and review of the literature

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.127, ss.863-866, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synovial chondromatosis: An evaluation of 13 cases

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.18, ss.121-125, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hip arthroplasty for ochronosis

SAUDI MEDICAL JOURNAL, cilt.26, ss.1812-1814, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Bucket-handle tear of medial plica

KNEE, cilt.12, ss.239-241, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tendon regeneration: an anatomical and histological study in sheep

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY, cilt.12, ss.406-410, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nadir Görülen Bir Ortopedik Vaka Olarak Anjiomatoid Fibröz Histiositomlu Hastanın Olgu Sunumu

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.261-265, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total hip arthroplasty for hip fractures in developmental dysplasia of hip Report of two cases

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.31, ss.241-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral isolated olecranon fractures after trauma report of two cases

Journal of Experimental and Clinical Medicine, cilt.31, ss.107-110, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral isolated olecranon fractures after trauma: Report of two cases

JOURNAL OF EXPERİMENTAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, cilt.31, ss.107-110, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Partikül hastalığı

Totbid dergisi, cilt.10, ss.129-133, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synovial chondromatosis of the sub­scapular bursa

EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, cilt.7, ss.93-96, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synovial chondromatosis of the subscapular bursa

Eur J Gen Med, cilt.7, ss.94-97, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synovial chondromatosis of the subscapular bursa

Eur J Gen Med, cilt.7, ss.94-97, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDE REVİZYON UYGULAMALARI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.2, ss.43-50, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEIZURE-INDUCED THORACİC AND LUMBAR VERTEBRAE FRACTURES

THE JOURNAL OF TURKISH SPİNAL SURGERY, cilt.18, ss.23-26, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OLEKRANON KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ, cilt.21, ss.123-128, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HUMERUS CİSİM KIRIKLARINDA EKSTERNAL FİKSATÖR UYGULAMALARIMIZ

HACETTEPE ORTOPEDİ DERGİSİ, cilt.10, ss.137-140, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ratlarda flep yaşayabilirliği üzerine mucopolysaccharide polysulfate'ın etkisi

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.1

İzole lumber beş burst kırıkları

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BULUŞMASI 2004, Antalya, Türkiye, ss.86

Distal tibia epifizinin primer anevrizmal kemik kisti: olgu sunumu

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Ekim - 01 Kasım 2015, cilt.49, ss.231

Kalça anterolateralinde dev epidermoid kist:vaka raporu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.254

Tendon kılıfı kaynaklı yumuşak doku kondromu: vaka raporu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.254

Travmatik izole bilateral olekranon kırığı: iki vakanın raporu.

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.329

Talus osteokondritis dissekansının tendon otogrefti kullanılarak tedavisi

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012, ss.35

Tek taraflı gecikmiş patellar ve kuadriceps tendon rüptürü:Olgu sunumu

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012, ss.34

Kronik kuadriseps tendon rüptürünün peroneus longus tendon grefti kullanılarak tedavisi:Olgu sunumu

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012, ss.34

Patellar tendonun tenosinovial dev hücreli tümörü

11. TÜRK SPOR YARALANMALARI, ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2012, ss.35

Osteoid osteoma eksizyonunda klinik deneyimlerimiz

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011, ss.18-19

Gelişimsel kalça displazisi zemininde osteoartriti olan hastalarda kalça kırığı tedavisi için total kalça protezi

Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2011, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2011, ss.90-91

Comparison of local anesthetic mixtures with tramadol or fentanyl for axillary plexus block in orthopedic upper extremity surgery.

. XXVIII.ESRA (The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Congress, Salzburg, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2009, ss.1-2

Comparison of local anesthtic mixtures with tramadol or fentanyl for axillary plexus block in orthopedic upper extremity surgery

XXVIII. ESRA ( The European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy) Congress,, Salzburg, Avusturya, 9 - 12 Eylül 2009, ss.1-2

Value of Tc99m(V) DMSA scintigraphy in multifocal inflammation detection

14th Congress of the International Society of Radiolabeled Blood Elements (ISORBE 2009), Antalya, Türkiye, 26 - 28 Mart 2009, ss.43-44

Ratlarda flep yaşayabilirliği üzerine mucopolysaccharide polysulfate'ın etkisi

30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2008, ss.244-245

Perenous longus tendonu ile anterior cruciate ligament rekonstrüksiyonu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi, Ankara, Türkiye, 23 - 28 Ekim 2007, ss.64

A comparison of intraarticular morphine and bupivacaine for pain control after knee arthroscopy under spinal anaesthesia

VI European Congress Orthopaedic Anaesthesia and Pain, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2007, ss.1-2

A Comparison of intraarticular morphine and bupivacaine for pain control after knee arthroscopy under spinal anaesthesia.

VI. International Congress of Orthopaedic Anaesthesia and Pain,, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2007, ss.1-2

Varus gonartrozu tedavisinde dome osteotomisi sonuçlarımız

VIII. TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2006, ss.62-63

Osteokondral defektlerde osteokondral otogreft, apofiz ve fizis uygulaması

VIII. TÜRKİYE SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Aydın, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2006, ss.60

Lateral kollateral ligamentin rekonstrüksiyonunda yeni bir metod.

7th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology Arthroscopy and Knee Surgery Combined with The 3rd Congress of Asia-Pacific Knee Society APKS, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2004, ss.109-110

Bucket-Handle Tear of Medial Plica

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.128-129

Wood as a graft in ostheochondral defect of the knee joint (an experimental study in sheep)

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.52-54

Tendon regeneration (An anatomical and histological study in sheep

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA,, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.55-58

Lateral kollateral ligamentin rekonstruksiyonunda yeni bir metod

The 7th Congress of TSYADCD & The 3th Congress of APKS / Section of APOA, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.109-110

Total kleidektomi ile tedavi edilen primer klaviküler yerleşimli ewing sarkoma

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004, ss.42

Multifokal osteoid osteoma

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004, ss.43

Sinovial kondromatozisli vakalarımız

5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004, ss.35

Wood as a graft in osteochondral defect of the knee joint ( experimental study in sheep).

International Cartilage Repair Society 5 th Symposium, Gent, Belçika, 26 - 29 Mayıs 2004, ss.25

Varus gonartrozunda yüksek tibial osteotomi

II. OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 29 Nisan 2004, ss.110

Okronotik artropati için total kalça artroplastisi

II. OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 29 Nisan 2004, ss.113-115

Perthes hastalığında derotasyon varus osteotomisinin farklı iki tekniğinin geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması

XVIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 18 - 23 Ekim 2003, ss.447-450

Tachdjian ortezi ile tedavi edilen perthes hastalarının geç dönem sonuçları

XVIII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 18 - 23 Ekim 2003, ss.444-446

Lateral menisküs ön boynuzuna ait bir meniskofemoral ligament (vaka takdimi)

6. TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Ekim 2002, ss.1

Doğuştan çıkık ve displazik kalçalarda total kalça artroplastisi

XVII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2001, ss.480

Enfekte kalça artroplastilerinde iki aşamalı revizyon cerrahisi ve siprofloksasin rifampisin tedavisi sonuçları

XVII. MİLLİ TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2001, ss.211-213

Bilateral extension contracture of the wrist

Congress of the international federation of societies for surgery of the hand (IFSSH), İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Haziran 2001, ss.126

Humerus cisim kırıklarında eksternal fiksatör uygulamalarımız

1. OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2000, ss.82

Olekranon kırıklarında cerrahi tedavi sonuçlarımız

1. OMUZ VE DİRSEK CERRAHİSİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Şubat 2000, ss.44

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuklarda Kırıkların Sıklığı

Rockwood ve Wilkins Çocuk Kırıkları, Şaylı U., Yıldız C., Editör, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, ss.3-20, 2010