Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DE KARAYOLLARINDA FİYATLANDIRMA VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI: BİR MODEL ÖNERİSİ

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.89-108, 2016 (International Refereed University Journal)

Türkiye de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları Bir Model Önerisi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.1, pp.89-107, 2016 (Other Refereed National Journals)

KARAYOLLARINDA FİYATLANDIRMA VE DÜNYA UYGULAMALARI

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.51, no.592, pp.99-120, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DUYGU VE FİKİR ANALİZİNDE KULLANILAN DOĞAL DİL İŞLEME YÖNTEMLERİ VE YORDAMLARI

I. INTERNATIONAL TURKISH WORLDENGINEERING AND SCIENCE CONGRESS, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.39-43

Internalization of Externalities from Roads: Road Pricing Practices

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 September 2017

Charged in Health Institutions of the Staff Parking: KTU Farabi Hospital Example

1 st lnternational Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Turkey, 3 - 05 September 2017

Naive Bayes Olasılık Modelleri ile Türkçe Metinlerin Sınıflandırılması

EYİ 2017XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.383

Günümüz İşgücü Piyasasında Ekonometri Uzmanlarının Sahip Olması Gereken Mesleki Niteliklerin Belirlenmesi

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.391

Traffic Accident Analysis Based on Hıghway’xxs Defect

International Congress of Management Economics and Business, 7 - 09 September 2017 Sustainable Development