Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metabolik sendrom

Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni, cilt.9, sa.5, ss.535-540, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orman Kadastrosu Haritaları Üretiminde GIS ve GPS Kombinasyonu Uygulaması

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 11 - 12 Ekim 1999, cilt.1, ss.127-134

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyo-Kültürel Faktörler ve Sigara

Mucizeden Belaya Yolculuk Tütün, H. VAKIF MERCİMEK, İ. EREN AKÇİÇEK, Editör, Tarihçi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.437-466, 2014