Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen-Matematik Alanları Eğitimi, Turkey

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Stratejik Mekânsal Planlamada Stratejik Seçim Yaklaşımı ile Karar Verme

  Karadeniz Technical University, -, Mimarlık

 • 2008 Postgraduate

  Zağnos Vadisi'nde Kentsel Dönüşüm Sustainable Development

  Karadeniz Technical University, -, Şehir ve Bölge Planlama

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English