Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kentsel Dönüsümün Magdurları: Zagnos Vadisi Örnegi

Mimar.ist, cilt.15, ss.96-104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A learning process from urban and environmental planning education

European Journal of Research on Education, cilt.2, ss.186-197, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Learning Process from Urban and Environmental Planning Education

European Journal of Research on Education, cilt.2, ss.186-197, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırsal Mekansal Yeniden Yapılanma: Markov Yaklaşımı

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, ss.257

Trabzon Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Alanının Tarihi Gelişiminin İncelenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulaması

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) 2010 Yılı Bilimsel Toplantısı Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2010, ss.60-67

The Economic Effects on Poverty of the Urban Renewal Projects: Zagnos Valley Sample

1 st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2010, cilt.2, no.9, ss.489-501

Kentsel Dönüsümün Mağdurları: Zagnos Vadisi Örnegi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009, ss.579-598

Kırsal Mekansal Yeniden Yapılanma: Markov Yaklasımı. Bölge Biliminde Yeni Yaklasımlar

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, ss.257-268

Kitap & Kitap Bölümleri

TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU

ŞEHİRCİLİK DERLEMELERİ TRABZON VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, SANEM ÖZEN TURAN, Editör, Ktü Yayınları, Trabzon, ss.32-45, 2009