Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu Anadolu Fayı için b-Dc İlişkis

Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, vol.1, no.1, pp.1 Creative Commons License

Farklı Yöntemlerle Deprem Kayıtlarının Zaman-Frekans Analizi

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,, Ankara, Turkey, pp.1 Creative Commons License

Doğu Karadeniz bölgesinde son yıllarda yapılan patlatmalarla oluşan depremlerin ayırt edilmesi

Türkiye 19. Uluslar arası Jeofizik Kongresi ve Sergisi, Ankara, Turkey, vol.1, no.1, pp.1 Creative Commons License

Türkiye ve Civarında Meydana Gelen Büyük Depremler için b-değerinin Değişimi

ATAG 16 – Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, İstanbul, Turkey, pp.1 Creative Commons License

Seismicity of Eskisehir and the Surrounding Area

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 14 October 2017, pp.286

Earthquake Hazard Analysis for the Different Regions in and around Agri

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 identifier identifier

Comparision of the Different Probability Distributions for Earthquake Hazard Assessment in the North Anatolian Fault Zone

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 identifier identifier

AĞRI İLİ CİVARININ DEPREM TEHLİKESİNİN GUMBEL DAĞILIMI ileARAŞTIRILMASI

3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Turkey, 14 - 16 October 2015

Earthquake hazard analysis for East Anatolian Fault Zone with Gumbel III Method

5. International Earthquake symposium Kocaeli 2015, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015

Doğu Anadolu ve Civarı için Sismik Tehlike Analizi

GENÇ YER BİLİMCİLER KONGRESİ, Turkey, 5 - 07 June 2015

Doğu Anadolu Fayı için b Dc İlişkisi

The 20th International Geophysical Congress&Exhibition of Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.518-521

FARKLI YÖNTEMLERLE DEPREM KAYITLARININ ZAMAN FREKANS ANALİZİ

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Turkey, 11 - 14 October 2011

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

83

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

97

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals