Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 NUTRIENT AND METAL ASSESSMENT OF THE RİVERS IN RİZE OF THE EASTERN BLACK SEA REGION, TURKEY

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Futures affecting Trabzon harbor: A case study of filling the port

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2015 Effect of Temperature on Gastric Emptying in Salvelinus fontinalis Fed on Commercial Diet

  Katılımcı

  Sarajevo, Bosna-Hersek

Ödüller

 • Ocak 2013 BAŞARI ÖYKÜSÜ

  Tübitak

 • Ocak 2003 ab proje özendirme ödülü

  Tübitak

Burslar

 • 1997 - 1997 Integrated Coastal Zone Management

  Avrupa Birliği Komisyonu

 • 1988 - 1994 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU

  YÖK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 128

h-indeksi (WOS): 7