Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Meteorolojik Tahmin Destekli Yapay Sinir Ağı ile Gün Öncesi Saatlik Güneş Işınımı Kestirimi: Trabzon ili Örneği

Akıllı Sistemler ve Uygulamaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.87-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Design of a MATLAB GUI for Day Ahead Forecasting of PV Panel Power

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları, İzmir, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.1-6

A Day Ahead Hourly Solar Radiation Forecasting by Artificial Neural Networks: A Case Study for Trabzon Province

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 Eylül 2017 identifier identifier