Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Bize Her Yer Drama

Farklı Mekanlarda Drama Uygulamaları, Erdoğan T., Erem E., Editör, Eğiten, Ankara, ss.143-181, 2019

Yabancı Dil Öğretimi ve Drama

Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya Drama, Erdoğan T., Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.439-486, 2017

Aytül Akal Kitapları ile Farkındalık Yolculuğuna Birer Bilet

Yaratıcı Drama ile Çocuk Kitaplarına Yolculuk, Erdoğan T., Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.85-113, 2017

Dünya Klasiklerine Yaratıcı Drama ile Yolculuk

Yaratıcı Drama ile Çocuk Kitaplarına Yolculuk, Erdoğan T., Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.195-223, 2017

Yabancı dil öğretimi ve drama

Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya Drama, Erdoğan T., Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.439-486, 2016