Lect. PhD SÜLEYMAN KÖKSAL


Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Education Information

2011 - 2019

2011 - 2019

Doctorate

Karadeniz Technical University, -, Tarih, Turkey

2007 - 2011

2007 - 2011

Postgraduate

Karadeniz Technical University, -, Tarih, Turkey

1985 - 1993

1985 - 1993

Undergraduate

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2001 - Continues

2001 - Continues

Lecturer PhD

Karadeniz Technical University, Yabancı Diller Yüksekokulu, Modern Diller

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Trabzon’da Cenup Türkmenleri

KÖKSAL S.

I. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Sempozyumu-2020, Trabzon, Turkey, 1 - 03 July 2020

2019

2019

Bulgaristan’da Türk Tarih Yazıcılığı

ÖKSÜZ H., KÖKSAL S.

Congress of International Eastern European Studies, 10 - 12 October 2019

2019

2019

Bulgaristan Türklerini Komünizme Kazandırma Sürecinde Türk Coğrafyası Propagandası

KÖKSAL S.

TURKCESS 2019 V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019

2016

2016

BULGARİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ YAYINLARINDA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİ ETKİSİZLEŞTİRME VE ERİTME SİYASETİNDE BİR FAKTÖR OLARAK OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILAN OSMANLI ALGISI

KÖKSAL S.

INOCTE 2016INTERNATIONAL NEW TENDENCIES CONGRESS IN OTTOMAN RESEARCHES, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 7 - 09 October 2016, pp.505-518

2013

2013

KADİRLİ’DEKİ BULGARİSTAN GÖÇMENLERİ

KÖKSAL S.

”GEÇMİŞTEN GELECEĞE KADİRLİ” SEMPOZYUM -I-, KADİRLİ/OSMANİYE, Turkey, 18 - 20 October 2013, pp.157-170

Books & Book Chapters

2020

2020

Trabzon’da Cenup Türkmenleri

Köksal S.

in: Doğu Karadeniz’de Toplum ve Kültür I, Musa Yavuz Alptekin, Editor, Serander, Trabzon, pp.9-23, 2020