Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TRABZON-SÜRMENE AKSU KÖYÜ KIRSAL MİMARİ MİRASININKORUNMASI VE TURİZM ODAKLI YENİDEN KULLANIMI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.841-865

Diğer Yayınlar