Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE USE OF ICT TOOLS IN E-MENTORING: A CASE STUDY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.19, sa.4, ss.76-89, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effectiveness of peer tutoring in remedying misconceptions of operating system concepts: A design-based approach

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, cilt.22, sa.3, ss.1249-1269, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of Three Dimensional Virtual Court for Legal Education

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry(TOJQI), sa.8, ss.67-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Three Dimensional Virtual Court for Legal Education

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry(TOJQI), sa.8, ss.67-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Three Dimensional Virtual Court for Legal Education

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), cilt.8, sa.1, ss.67-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılan Çoklu Ortam Konulu Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, sa.5, ss.45-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Electronic Book Use and Preferences among Turkish Lecturers

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ KURAM VE UYGULAMA, cilt.3, sa.1, ss.33-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Kitap Algısı

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, cilt.2, sa.3, ss.30-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Impact of Using an Interactive Electronic Textbook on the Affective Learning of Prospective Mathematics Teachers

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.2, sa.1, ss.34-45, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E-Book Usage of Graduate Students Studying Educational Sciences in Turkiye

TOJDE The Turkish Online Journal of Distance Education (elektronik), cilt.11, sa.1, ss.198-210, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Opinions of Lecturers about the State of Education and Instructional Technologies by the Year 2023

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.9, ss.628-632, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Screen Reading on the Reading Comprehension of English

3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education, İtalya, ss.3

Visualizing Development and Learning Theories by Animations

3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Türkiye, ss.3

Evolution of e-books in Turkiye and in the World

XXIII International Congress of History of Scienceand Technology, Macaristan, ss.19

Visualizing Development and Learning Theories by Animations

3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Türkiye, ss.3

Evolution of e-books in Turkiye and in the World

XXIII International Congress of History of Scienceand Technology, Macaristan, ss.19

Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine Yönelik Taleplerinin Veli ve Öğrenci Bağlamında İncelenmesi

5th International Instructional Technologies & Teacher Education Syposium (ITTES), İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.2

Üstün yetenekli öğrenciler için geliştirilen animasyon konulu bilgisayar alanı destek eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK-ICES 2017), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.84-85

HUKUK EĞİTİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR ÖĞRENME ARACI OLARAK ÜÇ BOYUTLU SANAL DÜNYA MAHKEMESİ: ANALİZ AŞAMASI

Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.17-19

Hukuk Eğitimi İçin Alternatif Bir Öğrenme Aracı Olarak Üç Boyutlu Sanal Dünya Mahkemesi: Analiz Aşaması

3rd International Instructional Technologies And Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015

Eğitim Yazılımlarında Kullanılan Eğitsel Arayüz Ajanlarına Yönelik Öğrenci Tercihlerinin Belirlenmesi

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.32

Bir Öğrenme-Öğretme Aracı Olarak Elektronik Kitap

5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, ss.150-155

Elektronik Ders Kitabı Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

11th International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.2, ss.1481-1486

The opinions of lecturers about the state of education and instructional technologies by the year 2023

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9 identifier identifier

Gelişim ve Öğrenme Kuramları Konulu Bir E-Kitap: Tasarım Süreci

3. Uluslar Arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.2

Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Eğitim Yapan Öğrencilerin E-Kitap Kullanma Durumları

3. Uluslar Arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2009, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

Özel Eğitim ve Eğitim Teknolojisi, Odabaşı, H. F. , Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.91-118, 2018

Özel Eğitimde Dijital Kitap Kullanımı

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B., İşman, A., Editör, Tojet-Sakarya Üniversitesi, Ankara, ss.557-577, 2017

Dijital Ders Kitabı: Yapısı ve Unsurları

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, İşman A., Odabaşı H. F. ve Akkoyunlu B., Editör, Sakarya Üniversitesi-Tojet, Ankara, ss.155-171, 2016

Elektronik Kitap

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Akkoyunlu B., İşman A., ve Odabaşı H. F., Editör, Sakarya Üniversitesi-Tojet, Ankara, ss.336-353, 2015