Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Divan Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Değerli Taşlar

Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Edremit/BALIKESİR, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.370-394

Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi “07 El 2990” Numaralı Mecmûa Üzerine

Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, no.1, pp.544-550

Cezîre-i Mesnevî’nin Türkçe Şerhlerinde Bir Anlatım Tekniği: Somutlaştırma

USBİK (I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi), Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, no.1, pp.222-241

Türkçe Divan Dibaceleri ve Mesnevi Hatimelerinde Şairlerin Kendi Kusurlarına Dair Görüşleri

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 August 2012, pp.203-218

Books & Book Chapters

Divan Edebiyatında Cinsiyet Konulu Çalışmalar Hakkında Bir Kaynakça

in: Akademide Nezaket Üslûbu Prof. Dr. İlhan Genç Armağanı, Şerife YALÇINKAYA, İlyas YAZAR, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.361-401, 2022

Şeyh Galip’in Cezîre-i Mesnevî Şerhi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

in: Mevlevilik, Mevlana ve Şeyh Galip Üzerine İncelemeler, Mücahit Kaçar, Ömer Arslan, Yasemin Karakuş, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.471-492, 2022

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

17

Thesis Advisory

2

Open Access

5