Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2001 - 2005 Tıpta Uzmanlık

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Tıpta Uzmanlık

  KTÜ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALINA BAŞVURAN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN ETİYOLOJİK, TERAPOTİK VE PROGNOSTİK YÖNDEN İNCELENMESİ

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2008Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanım Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Gülhane Askeri Tıp Akademisi