Araştırma Alanları

  • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

  • İklim

  • İklim Değişimi ve İklim Modellemesi

  • Harita Mühendisliği-Geomatik

  • Harita

  • Hata Teorisi

  • Harita Ağları

  • Uydu Haritası

  • Uzay Haritası

  • Mühendislik ve Teknoloji