Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Bayburt Taşı (Tüfit)

Mavi Gezegen, vol.26, pp.91-95, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Trabzon Grisi Feldspatoidli Gabro porfir

Mavi Gezegen, vol.26, no.1, pp.96-101, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Sakarya Zonunun Güney Kısmında Yüzeylenen Alkalen volkanitlerin Jeokimyasal Özelliklerinin Karşılaşyırılması

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-15, 2019 (National Refreed University Journal)

Sakarya Zonunun Güney Kesiminde Yüzeylemen Alkalen Volkanitlerin Jeokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-15, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sakarya Sonunun güney Kesiminde Yüzeylenen Geç Kretase Alkalen Volkanitlerin Jeokimyasal Özelliklerinin Karşılaştırılması

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.1, 2018 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu Pontidlerde Bulunan Alkalen Kayaçlardaki Foid Minerallerinin Kökeni

8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 06 May 2018, vol.1, pp.110-111

Doğu Pontid Granitoyidik Kayaçlarında Bulunan K Feldpatların Mineral Kimyası

VII. Geochemistry Symposium with International Participant, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016