Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğu Pontidlerde Bulunan Alkalen Kayaçlardaki Foid Minerallerinin Kökeni

8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 06 May 2018, vol.1, pp.110-111

Doğu Pontid Granitoyidik Kayaçlarında Bulunan K Feldpatların Mineral Kimyası

VII. Geochemistry Symposium with International Participant, Antalya, Turkey, 16 - 18 May 2016

Metrics

Publication

14

Citation (WoS)

11

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

12

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Open Access

1