Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Babaların 3-6 yaş grubundaki çocukların eğitime ve bakımına katılım durumlarının psikososyal davranışlarına etkisi

I.Ulualararsı okulöncesi eğitim kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 03 Temmuz 2004, cilt.3, ss.370-378