Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 2000 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Analitik Kimya, Türkiye

 • 1991 - 1993 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Analitik Kimya, Türkiye

 • 1986 - 1990 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000 Doktora

  Yeni MAkrosiklik Gruplar İhtiva Eden Ligandların Sentezi ve Ağır Metallerin Ekstraksiyonunda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Kimya

 • 1994 Yüksek Lisans

  Yeni Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi ve İyon Seçimliliklerinin İncelenmesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstütüsü, Kimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2013Lisans Öğrencileri Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı (KİMYA-4 (Çalıştay 2013)) (25.06.-04.07.2013)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi