Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antikolinerjik Toksidromda Tanısal amaçlı Fizostigmin Kullanımı

7th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 7th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2020, pp.374 Creative Commons License

SERTRALİN İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI SERATONİN SENDROMU: VAKA SUNUMU

16. ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, 20 - 22 November 2020

Kaksiyum Kanal Bloker Zehirlenmesinde Geç Dönem Gelişen İlaca Dirençli Şok ve Erken ECMO Tedavisinin Başarısı

7th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 7th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2020, pp.378-379 Creative Commons License

HASTA HAYVAN KESİMİ SONRASI KUTANÖZ ŞARBON VAKASI

7TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 7TH INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS 16. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 12 - 15 November 2020

How Important is Intravenous Fluid Administration to Patients Presenting to the Emergency Department and to Their Families?

14th National Emergency Medicine Congress, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

İskemik inmede nadir bir klinik bulgu: pin-point pupil.

9. Asian Conference on Emergency Medicine, 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 November 2017

Ülkemizde Nadir Görülen Bir Yaralanma: Ayı Saldırısı.

9. Asian Conference on Emergency Medicine, 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 November 2017

Buzdağının Görülmeyen Kısmı Blast Yaralanma.

9. Asian Conference on Emergency Medicine, 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 November 2017

Biperidene Bağlı Gelişen Kardiyotoksisite

4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

Torakal Spinal Bölgede Yabancı Cisim

4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18 - 21 May 2017

Toluen ve Skunk Toksisitesine bağlı gelişen uzamış kardiyak arrestin başarılı resüsitasyonu

4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017 Creative Commons License

İdrar retansiyonuna hasta çözümü üreterde yabancı cisim.

5thEurasian Congress on Emergency Medicine 12thTurkish Emergency Medicine Congress, Turkey, 10 - 13 November 2016

Dokuz yaşında bir van neck-odelberg sendromu.

5thEurasian Congress on Emergency Medicine 12thTurkish Emergency Medicine Congress, Turkey, 10 - 13 November 2016

DOKUZ YAŞINDA BİR VAN NECK ODELBERG SENDROMU

5 th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 November 2016

Penetran Maksilla Travması Sonrası Gelişen Pnömosefalus Olgusu

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 May 2016

Nadir bir ileus nedeni Paraduedonal Herni.

XII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Turkey, 19 - 22 May 2016

Periton Diyalizi Hastasında Kuadriseps Tendon Rüptürü

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress, 16 - 19 April 2015

Yan Ağrısı İle Başvuran Chiliaditi Sendromu

XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress & 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress, 16 - 19 April 2015

Sağ alt kadranağrısı:sağ divertikülit

10. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 1st İntercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014, pp.297

Sağ alt kadran ağrısı:epiploik apandisit

10. Ulusal Acil Tıp Kongresi & 1st İntercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2014, pp.252