Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Analitik Kimya

  • Adsorpsiyon Spektroskopisi

  • Atomik ve Moleküler Spektroskopi

  • Mikrokimyasal Analiz

  • Temel Bilimler