Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Laparoskopik sol paraduodenal herni tamiri

9. CERRAHİ ARAŞTIRMA KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2017, ss.140-141