Öğr.Gör.

YASEMİN GÜNER


Tıp Fakültesi

Rektörlük

E-posta: yaseminguner@ktu.edu.tr
İş Telefonu: +90 462 377 1246

Eğitim Bilgileri

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

2015 - 2017

2015 - 2017

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireşiği, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültersi, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Beyin ameliyatı geçiren hastaların hastanedeki bakımına destek veren aile üyelerinin bakım yükünün değerlendirilmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireşiği

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Online Sağlık Alanında Makale Yazma Stratejileri Eğitim

Kişisel Gelişim

İstar Danışmalık, İstatistik ve Araştırma Merkezi

2020

2020

Temel ve İleri Düzey Biyoistatistik Eğitimi

Veri Analizi

İstar Danışmanlık, İstatistik ve Araştırma Merkezi

2020

2020

Stoma ve Yara Bakımı

Mesleki Kurs

Yara Ostomi ve İnkontinas Hemşireler Derneği

2020

2020

Online Maxqda ile Nitel Veri Analizi

Ölçme ve Değerlendirme

İstar Danışmanlık, İstatistik ve Araştırma Merkezi

2020

2020

Online Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu

Mesleki Kurs

İstar Danışmanlık, İstatistik ve Araştırma Merkezi

2020

2020

Onlıne Temel Düzey SPSS Kursu

Veri Analizi

İstar Danışmanlık, İstatistik ve Araştırma Merkezi

2019

2019

SİMÜLASYON EĞİTİMİ KURSU

Sağlık ve Tıp

KOÇ ÜNİVERSİTESİ SEMAHAT ARSEL HEMŞİRELİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

2012

2012

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU

Sağlık ve Tıp

SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İyi Hekimlik Uygulamaları Ve Simülasyon Merkezi

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Sağlık hizmeti sunumunda hasta güvenliğini arttırmada simülasyon uygulamalarının yeri

Güner Y. , Üçüncüoğlu M., Akturan S.

14. uluslararası sağlıkta kalite akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2020, ss.59

2020

2020

Türkiye’deki hastanelerin JCI’dan akredite olma durumlarının sağlık hizmet sunumunda kaliteye ve hasta güvenliğine yansımaları

Üçüncüoğlu M., Güner Y. , Akturan S.

14.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2020, ss.58

2020

2020

Hemşireliğin doğal gelişim sürecinde yapay zekanın yeri

Şimşek P., Güner Y. , Çilingir D.

2. İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2020, ss.77-80

2020

2020

Cerrahi hemşireliğinde simülasyon tabanlı eğitim

Güner Y. , Şimşek P., Çilingir D.

2. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 23 - 24 Ekim 2020, ss.69-72

2020

2020

Hemşirelikte Bir Yenilik Web Tabanlı Simülasyon Eğitimi

Güner Y. , Çilingir D.

2. İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2020, ss.81-83

2020

2020

Hemşirelik Bakımında Teknolojik Bir Yenilik; Robotik Yardımcılar

Güner Y. , Şimşek P., Çilingir D.

2. İnovatif Hemşirelik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2020, ss.177-180


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

Hemşirelik Eğitiminde Klinik Rehberlik: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Geleceği Planlama Çalıştayı

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2019

2019

Bakım Davranışları Geliştirme Kursu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2019

2019

Travma Resisütasyon Kursu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2019

2019

Temel Hava Yolu Yönetimi Kursu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2019

2019

İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2019

2019

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2019

2019

İngilizce medikal simülasyon sonrası bilgilendirme (Debriefing) becerileri eğitimi

Katılımcı

-Türkiye

2019

2019

İngilizce medikal sunum ve tartışma becerileri eğitimi

Katılımcı

-Türkiye

2019

2019

7 gün/24 saat hasta başında hemşirelerin çalışma koşulları çalıştayı

Katılımcı

-Türkiye

2019

2019

Hemşirelikte liderlik sempozyumu-2

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2019

2019

Cerrahi ve ameliyathane hemşireliği sempozyumu-8

Katılımcı

-Türkiye

2018

2018

Cerrahi ve ameliyathane hemşireliği sempozyumu-7

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Öğren, farkına var, korkma! meme kanseri farkındalık günleri

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

15. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

Bakım rehberi oluşturma kursu

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Müzik ve haraket eğitimi

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2015

2015

Hemşirelikte aile temelli yaklaşım sempozyumu-1

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

Cerrahi ve ameliyathane hemşireliği sempozyumu-4

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2014

2014

Meme kanseri farkındalık günleri paneli

Katılımcı

Rize-Türkiye

2014

2014

Karadeniz yoğun bakım hemşireliği kongresi

Katılımcı

Trabzon-Türkiye