Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AR-GE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE DÜZEY I BÖLGELERİ ÖRNEĞİ 2010-2014

IV. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 31 October - 03 November 2018, pp.1718-1725 Creative Commons License Sustainable Development

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDE İKİLEM: DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İTHALATADAYALI BÜYÜME

UMTEB - 2. International Congress On Vocational And Technical Sciences May 10-13, 2018 Batumi /GEORGIAIKSAD PUBLICATION, Batumi, Georgia, 10 - 13 May 2018

TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLARINA GÖRE ÜRÜN İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

UMTEB - 2. INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES, Batumi, Georgia, 10 - 13 May 2018

Search and Matching Model Analysis: National and RegionalBeveridge Curves for Turkey

3rd International Conference on Social Sciences EducationResearch, ROMA, 27 - 29 April 2017, vol.3, pp.275-281 Creative Commons License

Matching Function Analysis on Labour Market: Sectoral BeveridgeCurves for Turkey

3rd International Conference on Social Sciences EducationResearch, ROMA, Italy, 27 - 29 April 2017, vol.3 Creative Commons License

Üniversite sanayi işbirliği ve akademik girişimcilik

İnovasyon 2023 Sempozyumu AR-GE ve İnovasyon, Elazığ, Turkey, 24 - 25 April 2015, pp.7-19

Üniversite Sanayi İşbirliği ve Akademik Girişimcilik

İnovasyon 2023 Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 24 - 25 April 2015, pp.7-19

ARGE Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Panel Veri Analizi

8. Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.23-30 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Relationship between R&D and Economic Growth: The Case of Turkey Level II Region 2010-2017

in: Selected Writings on Economics 2019, Çiğdem KARIŞ,Mehmet Çağrı GÖZEN, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.17-31, 2019 Creative Commons License

Ar-Ge ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Düzey I Bölgeleri Örneği 2010-2017

in: İKTİSAT SEÇME YAZILAR 2019, Çiğdem KARIŞ, Mehmet Çağrı GÖZEN, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.17-31, 2019

Measurement of Regional Human Capital Adequacy with The Pyramid Model: 2011 and 2018 Comparison for Turkey

in: Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics, Başar S.,Durmaz,A, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.24-43, 2019 Creative Commons License

Global innovation index under evaluation of Turkey's position between the years of 2011-2017

in: Selected Writings on Economics , Havvanur Feyza ERDEM,Aykut BAŞOĞLU, Editor, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Trabzon, pp.301-336, 2018 Creative Commons License

EVALUATION OF THE GLOBAL COMPETITION INDEX POSITIONS OF COUNTRIES UNDER THE GLOBAL INNOVATION INDEX

in: INNOVATION: ECONOMIC AND SOCIAL TRENDS, Başar E.E.,Durmaz,A., Editor, İmaj Yayıncılık Yayınevi, Ankara, pp.257-288, 2018 Creative Commons License

Dinamik Dışsallıklar, Bilgi Yayılımları, İnovasyon ve Büyüme Etkileşimi: Türkiye’nin Mevcut Durumu

in: Eski Yeni Ekonomi, "Kalça A.", Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.51-93, 2008

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

11

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

1

Open Access

21
UN Sustainable Development Goals