Tüketicilerin Marka Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler İle Marka İmajının Marka Değeri Üzerindeki Etkileri: Trabzon Örneği


Keskin H. D., Yıldız S.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.27, pp.239-254, 2010 (Peer-Reviewed Journal)