Kadın Çalışanların Yaşamış Oldukları İş Aile Yaşamı Çatışmasının İş Ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi


Creative Commons License

Dursun S., İştar E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.28, no.3, pp.127-137, 2014 (Peer-Reviewed Journal)