Birleştirilmiş sınıflarda yapılandırmacı yaklaşımın uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi: Trabzon ili örneği,


Adanur Kudal Z., ALTUN T.

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), vol.5, no.8, pp.89-109, 2012 (Peer-Reviewed Journal)