İlişkisel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Banka Müşterilerine Yönelik Bir Uygulama


Keskin H. D., Kurtuldu H. S.

Global Journal of Economics and Business Studies, vol.8, no.16, pp.111-121, 2019 (Peer-Reviewed Journal)