5E modeline göre geliştirilen materyallerin öğrencilerin kavramsal değişimine ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisi: “iş, güç ve enerji” ünitesi örneği


Hırça N., ÇALIK M. , Seven S.

e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik), cilt.8, sa.1, ss.139-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: e-TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi (elektronik)
  • Sayfa Sayıları: ss.139-152

Özet

Bu çalışmanın amacı, „iş, güç ve enerji? ünitesi için geliştirilen materyallerle 5E Modelini temel alarak yapılan öğretimin öğrencilerin kavramsal değişimine ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisini araştırmaktır. Bu amaçla üniteyle ilgili ders yazılımı, çalışma yaprakları ve kavramsal değişim metinleri geliştirilmiştir. Çalışma, Erzurum merkez Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesinde onuncu sınıfta öğrenim gören 42 öğrenciyle yürütülmüştür. Sınıflar rastgele deney (N: 21) ve kontrol grubu (N: 21) olarak atanmış ve ön test sonuçları grupların birbirine denk olduğunu göstermiştir. Veri toplama aracı olarak Enerji Kavram Testi ve Fizik Tutum Ölçeği ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, geliştirilen materyallerle 5E modelini temel alarak yapılan öğretimin öğrencilerin başarısını arttırmada ve fiziğe karşı tutumlarında geleneksel öğretime kıyasla daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.