Kişilik İş Uyumunun Tükenmişlik İle İş ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Uygulama


Creative Commons License

Dursun S., Kaya U., İştar E.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.9, pp.55-70, 2015 (Peer-Reviewed Journal)