Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel okuryazarlık Seviyelerine Etkisi


KOPARAN T., GÜVEN B.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.185-196, 2013 (Peer-Reviewed Journal)