Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Otel İşletmelerinin Hizmet Kalitesini Değerlendirme: Bartın Örneği


Çelik N., MURAT G.

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, pp.1-20, 2007 (Peer-Reviewed Journal)