Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Evaluation of the Social Map of Turkey in the First Half of 20th Century

GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW, vol.13, no.25, pp.1-35, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

20.Yüzyılın İlk Yarısında Türkiye’nin Sosyal Haritasına Bir Bakış

Gazi Akademik Bakış, vol.13, no.25, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Millî Mücadele Döneminde Yabancı Gazeteler Üzerinden Yürütülen Pontus Propagandası

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, vol.8, no.37, pp.384-397, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye-Yunanistan İlişkilerindeki Derin Açmaz: Pontus Meselesi

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.7, no.1, pp.353-367, 2015 (International Refereed University Journal)

Birinci Dünya Savaşı Döneminde Yaşanan Rum Göçü ve Kadük Bir Mübadele Girişimi

TURKISH STUDIES, vol.10, no.1, pp.437-454, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The New York Times Gazetesinden Samsun’u Okumak (1914-1923)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.29, pp.623-639, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pontus Meselesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.40, pp.55-76, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mondros Mütarekesi Sonrası Süreçte Ermeni-Rum İddialarının Çakıştığı Coğrafya: Doğu Karadeniz Bölgesi

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2018, vol.2, pp.815-830

Books & Book Chapters

Pontus Teşkilatları ve Pontusçuluk Propagandası

in: Pontus Meselesi Olaylar, Algılar ve Gerçekler, Öksüz Hikmet, Okur Mehmet, Küçüker Yüksel, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.95-110, 2019

Hakikatle Propaganda Arasında: Pontus Meselesi

in: Karadeniz’de İsyan Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu İsmail Hakkı, Çiçek Rahmi, Okur Mehmet, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.407-416, 2019

RUSYA’NIN PONTUS MESELESİ’NDEKİ ROLÜ VE BOLŞEVİK İHTİLALİ’NİN BU MESELENİN SEYRİNE ETKİSİ

in: I. DÜNYA SAVAŞI’NDA KARADENİZ VE KAFKASYA, Prof. Dr. Mehmet OKUR Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Ülkü KÖKSAL, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.371-390, 2017

Of Tarihi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle Of, Hikmet Öksüz A.Mevhibe Coşar Veysel Usta, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.455-482, 2016

Trabzon Tarihi Bibliyografyası

Serander Yayınevi, Trabzon, 2010