Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mondros Mütarekesi Sonrası Süreçte Ermeni-Rum İddialarının Çakıştığı Coğrafya: Doğu Karadeniz Bölgesi

100. Yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz’de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 25 - 26 October 2018, vol.2, pp.815-830

Books & Book Chapters

Pontus Teşkilatları ve Pontusçuluk Propagandası

in: Pontus Meselesi Olaylar, Algılar ve Gerçekler, Öksüz Hikmet, Okur Mehmet, Küçüker Yüksel, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.95-110, 2019

Hakikatle Propaganda Arasında: Pontus Meselesi

in: Karadeniz’de İsyan Mübadele ve Propaganda, Demircioğlu İsmail Hakkı, Çiçek Rahmi, Okur Mehmet, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.407-416, 2019 Sustainable Development

RUSYA’NIN PONTUS MESELESİ’NDEKİ ROLÜ VE BOLŞEVİK İHTİLALİ’NİN BU MESELENİN SEYRİNE ETKİSİ

in: I. DÜNYA SAVAŞI’NDA KARADENİZ VE KAFKASYA, Prof. Dr. Mehmet OKUR Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Ülkü KÖKSAL, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.371-390, 2017

Of Tarihi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

in: Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle Of, Hikmet Öksüz A.Mevhibe Coşar Veysel Usta, Editor, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, pp.455-482, 2016

Trabzon Tarihi Bibliyografyası

Serander Yayınevi, Trabzon, 2010