General Information

Institutional Information: Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Şehir Planlama
Research Areas: Architecture, City and Regional Planning, Urban Planning and Development, Engineering and Technology

Metrics

Publication

43

Project

6

Thesis Advisory

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

1999 yılında başladığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Bölümü lisans eğitimini, 2003 yılında bölüm ve fakülte birincisi olarak tamamladı. 2003-2006 yılları arasında KTÜ Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve 2006-2011 yılları arasında ise doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak atandı. 2006 yılında “Kamusal Mekânların Toplumsal Cinsiyete Sistematik Yaklaşım Açısından Değerlendirmesi” başlıklı yüksek lisans tezini ve 2011 yılında ise “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kentsel Açık Yeşil Alan Kullanım Talebini Etkileyen Etmenler” başlıklı doktora tezini tamamladı.  2006 ve 2010 yılları arasında Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programında görev aldı. Bu program kapsamında gerçekleştirilen Kadın Dostu Kentsel Mekânlar Öğrenci Yarışmasında jüri üyesi ve koordinatör oldu. 2020 yılında Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu tarafından himaye edilen Belediyeler İçin Hizmet Rehberleri projesinde “Kadın Hizmetleri Rehberi’nin akademik koordinatörü olarak görev aldı. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. Kentsel tasarım, toplumsal cinsiyet ve mekân etkileşim, kadınların ve dezavantajlı grupların mekân kullanımları, konut alanlarının planlanması ve tasarımı, kentsel açık alan tasarımı ve kent planlama konularında akademik faaliyetler yürütmektedir. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Contact

Email
zeynepyilmaz@ktu.edu.tr
Web Page
https://avesis.ktu.edu.tr//zeynepyilmaz
Office Phone
+90 462 377 4075
Fax Phone
+90 462 325 3233
Office
Z004
Address
Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 61080 Trabzon