Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2013 - 2018 Associate Professor

  Hatay Mustafa Kemal University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2004 - 2013 Assistant Professor

  Hatay Mustafa Kemal University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 2003 - 2004 Research Assistant PhD

  Hatay Mustafa Kemal University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 1994 - 2003 Research Assistant

  Hatay Mustafa Kemal University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

 • 1993 - 1994 Research Assistant

  Karadeniz Technical University, -, İşletme

Managerial Experience

 • 2007 - 2016 Academic Board Member

  Hatay Mustafa Kemal University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2013 - 2014 Director Of Junior College

  Hatay Mustafa Kemal University, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

 • 2010 - 2014 Member of the Senate

  Hatay Mustafa Kemal University, Yüksekokul Müdürü

 • 2010 - 2014 Director of Vocational School

  Hatay Mustafa Kemal University, Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü

 • 2010 - 2013 Board Member

  Hatay Mustafa Kemal University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2007 - 2010 Vice Dean

  Hatay Mustafa Kemal University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Courses

 • Postgraduate Teknoloji ve İnovasyonun Stratejik Yönetimi

 • Doctorate İleri Örgütsel Davranış

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Bilimine Giriş

 • Undergraduate İşletme Yönetimi

 • Doctorate İleri İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Postgraduate İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları

 • Undergraduate Yönetim Psikolojisi

 • Undergraduate İşletme Bilimine Giriş

 • Undergraduate Yönetim Psikolojisi

 • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Doctorate İleri Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Bitirme Tezi

 • Postgraduate Teknoloji ve İnovasyonun Stratejik Yönetimi

 • Undergraduate Bitirme Tezi - II. Öğretim

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

 • Doctorate Örgütsel Davranış Semineri

 • Postgraduate Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon

 • Postgraduate Organizasyon Tasarımları

 • Doctorate Teknoloji ve İnovasyonun Stratejik Yönetimi

 • Doctorate Örgütsel Davranış Semineri

 • Undergraduate İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

 • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon