Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Hope and human capital enhance job engagement to improve workplace outcomes

JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY, vol.93, no.1, pp.187-214, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Communication skills shape voice effects in organizations

Service Industries Journal, vol.1, no.1, pp.1-21, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

The role of information technology in service innovation in the two different quadrants of the service-process matrix

International Journal of Services, Technology and Management, vol.11, pp.247-271, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Sürdürülebilir rekabet avantajının temel yetenekler ve dinamik kabiliyetler açısından değerlendirmesi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.4, pp.725-750, 2016 (National Refreed University Journal)

İşe adanmışlığın işyeri tutumlarına etkisi: Hatay'daki 9 işletmede yapılan ampirik araştırmanın sonuçları

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.143-164, 2015 (National Refreed University Journal)

Yönetim kalitesini arttırmada kanıt temelli yönetim katkı sağlayabilir mi?

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.25-39, 2014 (National Refreed University Journal)

Antecedents of subordinates' trust in supervisor, management, and organization.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.18, pp.323-359, 2012 (National Refreed University Journal)

The effects of demographic characteristics on entrepreneurial intention in the pre-venture stage of entrepreneurship

International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol.14, pp.406-424, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

İçsel şirket girişimciliği yönetim modeli

Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomic Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.12, pp.211-241, 2007 (National Refreed University Journal)

Elektronic ticaret ve sanal organizasyonlarda uygulanması.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.12, no.2, pp.67-94, 2007 (National Refreed University Journal)

Organizational service innovation: The case of the Rensselaer Satellite Video Program at the Rensselaer Polytechnic Institute

BOGAZİCİ JOURNAL: REVİEW OF SOCİAL, ECONOMİC AND ADMİNİSTRATİVE STUDİES, vol.19, pp.55-80, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Auditing entrepreneurial service innovations

INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICES TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, vol.5, no.4, pp.394-429, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

A survey on hotel yield management utilization and its statistical analysis

Journal of Industrial and Systems Engineering, vol.24, no.68, pp.67-84, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role of Organizational Culture on the Relationship between Leadership Behavior and Organizational Commitment

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.109-117

Trust in organization as a moderator of the relationship between self-efficacy and outcomes

The 76the annual meeting of the academy of management, Anaheim/CALIFORNIA, United States Of America, 5 - 09 August 2016

Trust in organization as a moderator of the relationships between self-efficacy and outcomes.

The 76th Annual Meeting of the Academy of Management, Anaheim, California, United States Of America, 5 - 09 August 2016, pp.1111-1150

İşe adanmışlığın, umut-görev performansı ve insan sermayesi-görev performansı ilişkilerinde tam aracı etkisi.

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016, pp.117-126

Workplace accident aftermath: A learned helpnessness-based examination of accident involvement and its outcomes

The 31th annual conference of the society for industrial and organizational psychology, 14 - 16 April 2016

Workplace accident aftermath: A learned helplessness-based examination of accident involvement and its outcomes.

The 31the Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP), Anaheim, California, United States Of America, 14 - 16 April 2016, pp.960-1000

Ortak metod varyansı nedir? Nasıl kontrol edilebilir?

21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Kütahya, Turkey, 30 May - 01 June 2013, pp.500-508

The mediating effect of trust in supervisor on the hope-employee task performance and hope-individual organizational citizenship behavior relationships (EAWOP).

16th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, Münster, Germany, 22 - 25 May 2013, pp.690-691

Sürdürülebilir turizm kapsamında Hatay ilinde kültür ve inanç turizmi potansiyeli

1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu: Bölgesen Destinasyon Yönetimi, Mersin, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.332-344

Gastronomi Turizmi ve Hatay Mutfak Kültürü

1. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu: Bölgesen Destinasyon Yönetimi, Mersin, Turkey, 20 - 22 April 2012, pp.124-136

Başarılı bir uzaktan eğitim yapısı: Rensselaer Satellite Video Program (RSVP) örneği.

Uzaktan Eğitim Çalıştayı, Mersin Üniversitesi, Mersin, Turkey, 30 April 2004, pp.1

The mediating effect of trust in supervisor on the relationship between self-efficacy and task performance and organizational citizenship behavior

The 11th World Congress of the International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM), Limerick, Ireland, 26 June 2002 - 29 June 2012, pp.1-30

Books & Book Chapters

İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İnsan Sermayesi Unsurları: Performans, Değer ve Kariyer İlerlemesine Katkıları

in: İktisadi ve İdari Bilimler: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Yüksel Akay, Editor, IVPE Yayınları, Cetinje, pp.1-983, 2020 Creative Commons License

Servant leadership and psychological climate as moderators of job satisfaction-organizational citizenship behavior relationship.

in: Current Topics in Management: Social Intelligence, Leadership, and Problem Solving, Rahim A., Editor, Transaction Publishers, New Brunswick, pp.61-91, 2013

Karmaşık uyumcu sistemler olarak organizasyonlar

in: Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Özyılmaz, A.; Ölçer, F., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.15-46, 2008

Sosyal Sermaye

in: Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Özyılmaz, A.; Ölçer, F., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.395-428, 2008

Kurumsal Yönetim

in: Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Özyılmaz, A.; Ölçer, F., Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.231-276, 2008

İşletme stratejilerinin belirlenmesi/uygulanmasında ayarlı konsensüs ve kültürel uyumlaştırma.

in: Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar, Bakan, İ., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.509-524, 2004

Kriz ve Kriz Yönetimi

in: Çağdaş Yönetim Yaklaşımları: İlkeler, Kavramlar, ve Yaklaşımlar., Bakan, İ., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.225-252, 2004