Araştırma Alanları

 • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

 • Atmosfer-Okyanus Etkileşimi

 • Deniz Bilimleri ve Teknolojisi

 • Kıyı Bilimleri

 • Kıyı Bölgesi Yönetimi

 • Deniz Koruma Alanları

 • Kıyısal Gözlem Sistemleri

 • Harita Mühendisliği-Geomatik

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Çevresel Bilgi Sistemleri

 • Hidrobiyoloji

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyolojik Oşinografi

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji