Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of urban heat island effect in Turkey

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.11, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cargo type selection procedure using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS techniques: 'the case of dry bulk cargo ships'

INTERNATIONAL JOURNAL OF SHIPPING AND TRANSPORT LOGISTICS, cilt.10, ss.259-280, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE WORLD SEA PIRACY BY FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS METHODOLOGIES

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS, cilt.44, ss.427-448, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Decisions on quality assurance criteria of recreational beaches

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, cilt.169, ss.233-242, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Coastal changes and land use alteration on Northeastern part of Turkey

OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, cilt.118, ss.225-233, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Automatic boundary extraction of inland water bodies using LiDAR data

OCEAN & COASTAL MANAGEMENT, cilt.118, ss.158-166, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

STRATEGIC APPROACH MODEL FOR INVESTIGATING THE CAUSE OF MARITIME ACCIDENTS

Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, cilt.27, no.2, ss.113-123, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

STRATEGIC APPROACH MODEL FOR INVESTIGATING THE CAUSE OF MARITIME ACCIDENTS

PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION, cilt.27, ss.113-123, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic management of the coasts: marine spatial planning

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING, cilt.167, ss.144-153, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Automatic detection of coastal plumes using Landsat TM/ETM plus images

INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING, cilt.34, ss.4702-4714, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spatio-temporal shoreline changes along the southern Black Sea coastal zone

JOURNAL OF APPLIED REMOTE SENSING, cilt.5, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Automatic detection of shoreline change on coastal Ramsar wetlands of Turkey

OCEAN ENGINEERING, cilt.38, ss.1141-1149, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Marine litter transportation and composition in the Coastal Southern Black Sea Region

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.296-303, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait

Int. J. Environment and Pollution, no.4, ss.388-399, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Finding risky areas for oil spillage after tanker accidents at Istanbul strait

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, cilt.27, ss.388-400, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simulation of marine traffic in Istanbul Strait

SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY, cilt.11, ss.597-608, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Simulation of coastal currents and river discharges in the south-eastern Black Sea

INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES, cilt.32, ss.194-201, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The need for ecosystem-based coastal planning in Trabzon city (TR)

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.4, ss.192-205, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Need for Ecosystem-based Coastal Planning in Trabzon City

International Journal of Environment and Geoinformatics, cilt.4, ss.193-205, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Survey of Empty Container Flow Balance in Turkish Ports

TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES, cilt.1, no.1, ss.18-29, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Survey Of Empty Container Flow Balance In Turkish Ports

Journal of Maritime and Marine Sciences, cilt.1, ss.12-23, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A SURVEY OF EMPTY CONTAINER FLOW BALANCE IN TURKISH PORTS

Journal of Maritime and Marine Sciences, cilt.1, ss.12-23, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Karadeniz Akarsularında Askıda Madde (AKM) Dinamiği

Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.235-239, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis Coastal Ecosystem Services: The Case of Eastern Black Sea (Trabzon, Turkey)

INTERNATIONAL ECOLOGY 2018 SYMPOSIUM, Kastamonu, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2018, ss.197

Determining Reasons of Decommissioning in a Short Span Time for Seafarers with DEMATEL Method.

The Second Global International Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportatio, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.111

LiDAR Verileri Kullanılarak Göl Sınırlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VIII. Teknik Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

İstanbul Kentinde Yüzey KIA Etkisinin Araştırılması

VIII. TUFUAB Teknik Sempozyumu, Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.364-369

Evaluation of SUHI effect on coastal zone: The case of Istanbul megacity

The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Ocak 2014, ss.37

Uydu Verileri ile Arazi Yüzey Sıcaklıklarının Haritalanması

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) VII. Teknik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Karadeniz kıyı sularında Askıda Katı Madde dağılımının haritalanması

13. Bilimsel Harita ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2011

PORT SITE SELECTION AND REHABILITATION ACTIVITIES IN TURKEY

THE FIRST GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2010, ss.385-390

Oil spill scenarios in the aftermath of tanker accidents in the tanker waiting for in the queue for the Black Sea entrance of the İstanbul strait

Coastal Water Management and Sustainable Use of Marine Resources, Dakar, Senegal, 14 - 17 Kasım 2006, ss.147-151

Dynamics of Total Suspended Matter on the Southern Coast of Black Sea

Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, İstanbul, Türkiye, 02 Eylül 2006, cilt.1, no.1, ss.81-92

Weekly Changes of Synehococcus spp. And Pigment Concentration in the South Eastern Black Sea Coast

Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond,Istanbul, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2006, ss.466-474

Dynamics of Total Suspended Matter on the Southern Coast of the Black Sea

The First Biannual Scientific Conference "Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2006, ss.81-92

Grain Size Distribution and Heavy Metal Accumulation of the South Estern Black Sea Coastal Sediments

The First Biannual Scientific Conference "Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2006, ss.274-279

Mapping and Comparison Different Sensors’ Geophysical Products in Eastern Black Sea Region

MERIS –AATSR Workshop, European Space Agency (ESA), Frascati, İtalya, 26 - 30 Eylül 2005, ss.210-217

Dynamics of Total Suspended Matter on The Southern Coast of Black Sea

, 1st Biannual Scientific Conferance Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond, İstanbul, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2005

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burunu-Trabzon kıyı hattı

I. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004, ss.79-80

Deniz-hızlı kentleşme etkileşimine Karadeniz’den bir örnek: Fener (Yoros) burnu-Trabzon kıyı hattı

Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2004, ss.79-80

CBS Tekniği Kullanılarak İç Su Yetiştiriciliğ İçin En Uygun Yer Analizi

XII Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2004, cilt.1, no.1, ss.102-103

Seasonal Water Mass Properities of The Southeastern Black Sea

International Conferance Scientific and Policy Challenges Towards an Effectve Management of The Marine Environment in Support of Regional Sustainable Development Emphasis on The Black Sea and The Mediterranean Regions, Varna, Bulgaristan, 12 - 18 Ekim 2003

Case Study of Modeling Wsatewater Outfall Plumes in Trabzon

Proceedings of the International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Raverna, İtalya, 7 - 11 Ekim 2003, ss.1057-1056

Case Study Of Modellıng Wastewater Outfall Plumes In Trabzon

MEDCOAST 2003, Ravenna, İtalya, 22 - 24 Temmuz 2003, cilt.1, no.1, ss.250-253

Trabzon-Rize Sahil Yolunun Kıyısal Alanlara Fiziksel Etkileri

Türkiye Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002, cilt.1, no.1, ss.1195-1207

Deniz Bilgi Sistemi Kurmaya Yönelik Temel CBS Altlıkları ve 3-B Sürmene Koyu Modeli TÜRKİYE KIYILARI 02

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Konferansı, İzmir, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2002, cilt.1, no.1, ss.1099-1107

Case Study of Identifying Suitable Areas for Commercial Open Sea Fishfarming by Using GIS

Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2002, ss.920-923

Kitap & Kitap Bölümleri

Chapter 21 - The Black Sea—The Past, Present, and Future Status

Coasts and EstuariesThe Future, Eric Wolanski, John Day, Mike Elliott, Ramachandran Ramesh, Editör, ELSEVIER, ss.363-375, 2019