Prof.ADEM KALÇA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

İktisat Teorisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Theory of Economy, Economic History and History of Economic Thought

Metrics

Publication

23

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1992 - 1996

1992 - 1996

Doctorate

Karadeniz Technical University, Sbe, İktisat, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Postgraduate

Istanbul University, Sbe, Para Banka, Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Marmara University, İibf, İktisat, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Kayıtdışı Ekonominin Bazı Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri Ve Crowding Out

Karadeniz Technical University, Sbe, İktisat

1989

1989

Postgraduate

Dünyada ve Türkiye'de Kıyı Bankacılığı

Istanbul University, Sbe, Para Banka

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2005

2005

Proje Hazırlama

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Theory of Economy

Economic History and History of Economic Thought

Academic Titles / Tasks

1992 - Continues

1992 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İibf, İktisat

Courses

Doctorate

Doctorate

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2010

2010

Economic valuation of soil erosion in a semi and area in Turkey

HACISALİHOĞLU S., TOKSOY D., KALÇA A.

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.1, pp.1-6, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Akademik Filiz İşletmelere İlişkin Bölgesel İnovasyonRekabet Endeksi: Türkiye Düzey 1 Bölgeleri Örneği

DİNDAROĞLU Y., BADAY YILDIZ E., KALÇA A.

The Journal of International Scientific Researches, vol.2, no.5, pp.24-34, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Özelinde Akademik Filiz İşletmelerin Kuruluşunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye Örneği

KALÇA A., DİNDAROĞLU Y., BAL B.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.14, pp.485-500, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Küresel Güç Olgusu ve Fakirliğin AzaltılmasındaGöçün rolü

KALÇA A., ARİ Y. O.

Avrasya Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.10, pp.35-53, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

TÜRKİYE DE ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

PATA U. K. , Yurtkuran S., KALÇA A.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.38, no.2, pp.269-285, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2012

2012

Diaspora as The Instrument of Humane Capital

KALÇA A., DURMAZ A.

International Journal of Business and Social Research, vol.2, no.5, pp.94-104, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Ekonomik Büyüme Aracı Olarak Bilgi Yayılımları ve İnovasyon

KALÇA A., ATASOY Y.

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.3, no.2, pp.95-110, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2008

2008

Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi

AKYAZI H., KALÇA A.

Liberal Düşünce, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

KAYITDIŞI EKONOMİ VE İKTİSADİ DALGALANMALAR İLİŞKİSİ TÜRKİYE 1968 2005

KALÇA A., EKİNCİ A.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.3, pp.211-228, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Küresel Göç Olgusu ve Fakirliğin Azaltılmasında Göçün Rolü

KALÇA A., ARİ Y. O.

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.26 Sustainable Development

2016

2016

Circular Migration Between Georgia and Turkey Is Triple Win a Solution for Illegal Employment

KALÇA A., ARI Y. O.

International Conference On Eurasian Economies, 29 - 31 August 2016

2015

2015

Üniversite sanayi işbirliği ve akademik girişimcilik

Kalça A., Dindaroğlu Y.

İnovasyon 2023 Sempozyumu AR-GE ve İnovasyon, Elazığ, Turkey, 24 - 25 April 2015, pp.7-19

2015

2015

Üniversite Sanayi İşbirliği ve Akademik Girişimcilik

KALÇA A., DİNDAROĞLU Y.

İnovasyon 2023 Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 24 - 25 April 2015, pp.7-19

2013

2013

Market Concentration in Turkish Journalism Sector

KALÇA A., ARİ Y. O.

Challenges of The Knowledge Society-7thConference, Bucharest, Romania, 17 - 18 May 2013, vol.3, pp.884-892

2004

2004

Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejileri: E-Ticaret

ÇELİK K., AKYAZI H., KALÇA A., KALAYCI C.

Türkiye İktisat Kongresi, Turkey, 5 - 09 May 2004

Books & Book Chapters

2018

2018

İslam Ekonomisinde Amaç: Mikroekonomi Uygulamaları Açısından Bir Değerlendirme

KALÇA A., ER B., ASLAN B.

in: Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Kahyaoğlu, Sezer Bozkuş ve Zülfi Umut Özkara, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.0-15, 2018

2017

2017

Diaspora Bonds as a New Foreign Capital Tools: A Research on the Countries Applying and Potential of the Turkish Diaspora

DURMAZ A., KALÇA A.

in: The Migration Conference 2017 Proceedings, Fethiye Tilbe, Elif Iskender ve Ibrahim Sirkeci, Editor, TRANSNATIONAL PRESS LONDON, Londrina, pp.354-362, 2017

2008

2008

Dinamik Dışsallıklar, Bilgi Yayılımları, İnovasyon ve Büyüme Etkileşimi: Türkiye’nin Mevcut Durumu

ATASOY Y., KALÇA A.

in: Eski Yeni Ekonomi, "Kalça A.", Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.51-93, 2008

2006

2006

Dijital Bölünme Fırsat mı Tehdit mi?

KALÇA A., AKYAZI H.

in: Bilgi Ekonomisi, Nihal Kargı, Editor, Başak Matbaacılık, Ankara, pp.239-263, 2006


Visual Activities

2014 - 2014

2014 - 2014

Documentary

KALÇA A.