Prof. ADEM KALÇA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

İktisat Teorisi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Theory of Economy, Economic History and History of Economic Thought

Email: akalca@ktu.edu.tr
Office Phone: +90 462 377 3465
Web: https://avesis.ktu.edu.tr//akalca
Office: İİBF
Address: KTÜ İİBF İktisat Bölümü 61080 Trabzon

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1992 - 1996

1992 - 1996

Doctorate

Karadeniz Technical University, Sbe, İktisat, Turkey

1989 - 1992

1989 - 1992

Postgraduate

Istanbul University, Sbe, Para Banka, Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Marmara University, İibf, İktisat, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Kayıtdışı Ekonominin Bazı Makro Ekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkileri Ve Crowding Out

Karadeniz Technical University, Sbe, İktisat

1989

1989

Postgraduate

Dünyada ve Türkiye'de Kıyı Bankacılığı

Istanbul University, Sbe, Para Banka

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2005

2005

Proje Hazırlama

Education Management and Planning

Atatürk Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Theory of Economy

Economic History and History of Economic Thought

Academic Titles / Tasks

1992 - Continues

1992 - Continues

Professor

Karadeniz Technical University, İibf, İktisat

Courses

Doctorate

Doctorate

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Undergraduate

Undergraduate

Makro İktisat

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Küresel Göç Olgusu ve Fakirliğin Azaltılmasında Göçün Rolü

KALÇA A., ARİ Y. O.

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.26 Sustainable Development

2016

2016

Circular Migration Between Georgia and Turkey Is Triple Win a Solution for Illegal Employment

KALÇA A., ARI Y. O.

International Conference On Eurasian Economies, 29 - 31 August 2016

2015

2015

Üniversite sanayi işbirliği ve akademik girişimcilik

Kalça A., Dindaroğlu Y.

İnovasyon 2023 Sempozyumu AR-GE ve İnovasyon, Elazığ, Turkey, 24 - 25 April 2015, pp.7-19

2015

2015

Üniversite Sanayi İşbirliği ve Akademik Girişimcilik

KALÇA A., DİNDAROĞLU Y.

İnovasyon 2023 Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 24 - 25 April 2015, pp.7-19

2013

2013

Market Concentration in Turkish Journalism Sector

KALÇA A., ARİ Y. O.

Challenges of The Knowledge Society-7thConference, Bucharest, Romania, 17 - 18 May 2013, vol.3, pp.884-892

2004

2004

Türkiye’nin Bilgi Toplumu Stratejileri: E-Ticaret

ÇELİK K., AKYAZI H., KALÇA A., KALAYCI C.

Türkiye İktisat Kongresi, Turkey, 5 - 09 May 2004

Books & Book Chapters

2018

2018

İslam Ekonomisinde Amaç: Mikroekonomi Uygulamaları Açısından Bir Değerlendirme

KALÇA A., ER B., ASLAN B.

in: Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, Kahyaoğlu, Sezer Bozkuş ve Zülfi Umut Özkara, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.0-15, 2018

2017

2017

Diaspora Bonds as a New Foreign Capital Tools: A Research on the Countries Applying and Potential of the Turkish Diaspora

DURMAZ A., KALÇA A.

in: The Migration Conference 2017 Proceedings, Fethiye Tilbe, Elif Iskender ve Ibrahim Sirkeci, Editor, TRANSNATIONAL PRESS LONDON, Londrina, pp.354-362, 2017

2008

2008

Dinamik Dışsallıklar, Bilgi Yayılımları, İnovasyon ve Büyüme Etkileşimi: Türkiye’nin Mevcut Durumu

ATASOY Y., KALÇA A.

in: Eski Yeni Ekonomi, "Kalça A.", Editor, Element Yayınları, İstanbul, pp.51-93, 2008

2006

2006

Dijital Bölünme Fırsat mı Tehdit mi?

KALÇA A., AKYAZI H.

in: Bilgi Ekonomisi, Nihal Kargı, Editor, Başak Matbaacılık, Ankara, pp.239-263, 2006


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1

Visual Activities

2014 - 2014

2014 - 2014

Documentary

KALÇA A.