Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Estimation of Voltage Profile and Short-Circuit Currents for a Real Substation Distribution System

Turkish Journal of Electromechanics and Energy, sa.3, ss.22-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Simple Method for Energy Saving in Tunnel Lighting

Turkish Journal of Electromechanics & Energy, cilt.3, sa.1, ss.17-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Distributed Generation on System Power Losses

Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering, sa.16, ss.18-23, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Technical and Economical Analysis of Medium Voltage Distribution Grid of Erzurum on Overload Condition

11th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2019, Bursa, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2019, ss.69-75 identifier

Güç Sistemlerinde Mikro Şebekelerin Gelişimi

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'17), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.1015

Tünel Aydınlatmasındaki Gelişmeler ve Enerji Tasarrufu

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'17), Bayburt, Türkiye, 21 Eylül - 23 Kasım 2017, ss.513-522

The Effects Of Distributed Generation On System Power Losses

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND APPLIED SCIENCES,, Afyon, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016, ss.514