Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CİNSİYET ve MÜLKİYET: MİRAS DAVALARINA GÖRE KADIN VE ERKEKLERE BIRAKILAN MİRAS MALLARI

Uluslararasi Sosyal Bilimlerde Kadin Çalişmalari Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 24 - 25 March 2022, pp.1-2

Osmanlı Trabzon’unda Mülkiyet Aktarımına Bir Alternatif: “Hibe

I. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 14 December 2019, pp.1-2

Osmanlı Mahallesi'nde Toplumsal Denetim: Trabzon Şer'iyye Sicillerine Göre Fahiselik Olgusu ve Mahalleden İhraç

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı – İnsan ve Toplum Bilimleri , Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1-2

Şehir, Mekân ve Kadın: Mahalleden Mahkemeye Gidiş Gelişler Arasında Osmanlı Kadınının Hukuki Sınırları

Uluslararası Canik Sempozyumu; Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016, pp.1-2

Living Equally in the Empire of Differences: Muslim And Non-Muslim Women in Trabzon

” BRISMES/EURAMES Annual Conference 2015:Liberation, London, United Kingdom, 24 - 26 June 2015, pp.1-2

Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak: Trabzon Şer'iyye Sicillerine Göre Vasi Korumasında Çocuklar (17. Yüzyıl)

Uluslararası Canik Sempozyumu- Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir, Samsun, Turkey, 15 May 2015 - 17 May 2016, pp.1-2

İslâm Hukukunun Kadına Tanıdığı Haklar ve Osmanlı Kadını: Şer’iyye Sicillerine Göre Trabzon Örneğinde Kadın Hakları (17. yüzyılın İlk Yarısı)

Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/ Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2014, pp.1-2 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak: Trabzon Şer’iyye Sicillerine Göre VasiKorumasında Çocuklar (17. Yüzyıl)

in: Geçmişten Günümüze ŞEHiR ve ÇOCUK, Osman KÖSE, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.653-660, 2016